Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

Cuukierek
16:25
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoreorless moreorless
Cuukierek
16:25
Smakujesz tak cholernie wspaniale, że mam wrażenie, że stracę zmysły.
— Jacqueline Carey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoreorless moreorless
Cuukierek
16:25
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viayenna yenna
Cuukierek
16:25
People will leave you, but that doesn’t mean it is your fault.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viayenna yenna
Cuukierek
16:25
Trzeba patrzeć na świat z optymizmem, nawet wtedy, kiedy miałby się za parę lat skończyć.
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viayenna yenna
Cuukierek
16:25
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viayenna yenna
Cuukierek
13:09
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaeternaljourney eternaljourney
Cuukierek
13:09
6647 2205
Cuukierek
13:09
0693 1902
Reposted fromiamstrong iamstrong viamoreorless moreorless
Cuukierek
13:09
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viamoreorless moreorless
Cuukierek
13:09

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viamoreorless moreorless

July 07 2015

Cuukierek
21:53
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin
Cuukierek
21:51
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Cuukierek
21:23
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
Cuukierek
21:23
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viairmelin irmelin
Cuukierek
21:23
Cuukierek
21:23
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viairmelin irmelin
Cuukierek
21:21
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Cuukierek
21:21
8448 3021
Reposted fromloveparis loveparis viainsanedreamer insanedreamer
Cuukierek
21:21
8326 e76d
Reposted fromloveparis loveparis viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl