Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2016

Cuukierek
19:04
To tak, jakbyś miał głęboko w sobie coś, co sprawia, że nie czujesz się godny pokochania.
— Dexter
Reposted fromjestemtrupem jestemtrupem viapomruki pomruki
Cuukierek
19:04
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
Cuukierek
19:04
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viapomruki pomruki
Cuukierek
19:04
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viapomruki pomruki
Cuukierek
19:04
Nigdy nie zapomnisz, ale pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że już tak strasznie nie boli.
— Erica Spindler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki

March 27 2016

Cuukierek
10:12
Cuukierek
10:12
8811 5be3
Cuukierek
10:11
Brakuje czasem słów, by mówić, jak smutno jest, gdy kogoś nie ma.
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Cuukierek
10:11
5362 840e
Reposted fromgarazowka garazowka viairmelin irmelin
Cuukierek
10:09
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
10:09
8316 1aa1
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viairmelin irmelin
Cuukierek
10:09
Nie sprawię byś chciał dzielić ze mną świat
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viairmelin irmelin
Cuukierek
10:09
Cuukierek
10:08
Cuukierek
10:08
Na dobre i na złe... Ta­ka drobna a ma w so­bie ta­kie wiel­kie uczucie ta­ka cicha a ser­ce jej bi­je głośno jak dzwon ta­ka słaba a wiarą pot­ra­fi góry przenosić...
pat­rzę na nią z podziwem...
a ona uśmie­cha się i idzie obok mnie w szpilkach kręty­mi ścieżkami przez życie… 
Reposted fromnexxt nexxt
Cuukierek
10:08

W szpil­kach przeszłabym ty­siące ki­lometrów z nadzieją, że jed­nak jes­teś i cze­kasz na końcu świata .. 


Reposted fromnexxt nexxt
Cuukierek
10:08
2029 7e7c
Reposted fromcelebs celebs viamorsik morsik
10:07
7182 1ace
Reposted frommartinini martinini viawerqq werqq
Cuukierek
10:07
2502 a060
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viawerqq werqq
Cuukierek
10:07
7686 b492
Reposted fromkarahippie karahippie viawerqq werqq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl